Is een syndicus verplicht?

Wanneer een gebouw of een groep gebouwen verdeeld is volgens kavels die aan verschillende eigenaars toebehoren en die zowel een privatief gedeelte als gemeenschappelijke delen bevat, spreekt men over gedwongen mede-eigendom ( zie art 3.84 B.W.) en heeft men een syndicus nodig.

Hier kan van afgeweken worden indien de aard van de goederen dit rechtvaardigt en alle mede-eigenaars instemmen met deze afwijking.

Dit wil zeggen dat indien men bvb een gebouw heeft met beperkte gemeenschappelijke delen ( bvb elk gebouwtje heeft zijn eigen privatieve ingang en weinig gemeenschappelijke delen) dan kan met instemming van alle mede-eigenaars hiervan afgeweken worden.

Indien een eigenaar toch een syndicus vraagt dan is een syndicus verplicht.
In een gedwongen mede-eigendom beschikken de mede-eigenaars niet alleen over het individueel eigendomsrecht van hun eigen kavel maar zijn ze ook onverdeeld eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Dit onverdeeld eigendomsrecht wordt verplicht geregeld in de statuten die bestaan uit de Basisakte en het Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Samengevat:

  • Gebouw of groep van gebouwen
  • Verdeeld in kavels bestaande uit privatieve en gemeenschappelijke delen ( gedwongen mede-eigendom)
  • Toebehorend aan verschillende eigenaars dan heeft men een syndicus nodig tenzij
  • de aard van het gebouw het toelaat hiervan af te wijken
  • en alle mede-eigenaars zijn hierover akkoord.

Een syndicus is dus meestal verplicht bij gedwongen mede-eigendom. Een gebouw verdeeld in kavels toebehorend aan verschillende mede-eigenaars met privatieve en gemeenschappelijke delen.

Wie kan er syndicus zijn?

De syndicus kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Een van de mede-eigenaars kan optreden als syndicus. De meeste verenigingen van mede-eigenaars kiezen echter voor een professionele syndicus, erkend door de beroepsfederatie van immobiliënberoepen, het B.I.V.

Elke syndicus, professioneel of niet, moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het beheer van een gebouw is niet zonder risico’s en indien er fouten gebeuren kan men aansprakelijk gesteld worden.

Tevens dient de syndicus zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO) zodat derden kunnen nagaan wie de syndicus is van een bepaalde residentie.

Voor een professionele syndic controleert de beroepsfederatie deze verplichtingen. Tevens is een beroepssyndicus onderworpen aan de deontologie van het B.I.V.. Deze plichtenleer legt strenge eisen op zodat de mede-eigenaars verzekerd zijn van een degelijk beheer. Klacht kan men neerleggen bij het B.I.V. indien de syndicus deze plichtenleer niet nakomt.

Wil jij ook Keppek als uw syndicus?

Vraag vrijblijvend een offerte aan! We maken immers graag kennis met u!

Please install Yoast or RankMath to use breadcrumbs.

Administratief beheer.

Mede-eigendom heeft zijn specifieke regels en dit brengt heel wat administratie met zich mee. Denk maar aan de algemene vergaderingen, boekhouding, keuringen, contracten, verzekeringen,...Keppek syndicus beheert dit allemaal volgens de laatste wetgeving.

Algemene Vergadering

Jaarlijks houdt Keppek als syndicus de Algemene Vergadering. De agendapunten aangebracht door de eigenaars worden er behandeld. Het zijn de eigenaars die beslissen wat de syndicus dient uit te voeren, rekening houdend met de huidige wetgeving.

Verzekeringen

Een gebouw dient goed verzekerd te zijn. Brand maar ook storm, waterschade. Niet elke polis is hetzelfde. grondige analyse wordt uitgevoerd qua waarborgen en prijs zodat de eigenaars goed geïnformeerd kunnen beslissen. Ook de verschillende aansprakelijkheden van het gebouw en de aangestelden dienen gedekt te zijn.

Boekhouding

Keppek houdt een transparante dubbele boekhouding. Geen geheimen. Alle betalingen, facturen zijn steeds zichtbaar. U krijgt een duidelijke individuele afrekening. Toch nog vragen? De syndicus verduidelijkt graag. Openheid en transparantie is het moto.

Attesten

De installaties dienen goed onderhouden te worden. De nodige attesten voor liften, elektriciteit, stookolietanks, brandbeveiliging, isolatie, gas,... Uw syndicus zorgt voor al de nodige attesten.