Wat is de renovatieverplichting?

Vanaf 1 januari 2023 (aktedatum is bepalend) zal de nieuwe eigenaar van een woning (appartementen, huizen, studio’s, …) verplicht worden om zijn woning te renoveren zodat deze minstens een label D behaalt. Dit noemt men de renovatieverplichting voor woningen met een EPC-label E of F.

Om het label D te behalen dient men de woning te renoveren binnen de 5 jaar en dit zal bewezen worden door een nieuw EPC.

Dit geldt dus ook voor een appartement dat verkocht wordt in een appartementsgebouw. Let dus op om het label D te behalen kan het nodig zijn dat er werken dienen te gebeuren aan delen die eigendom zijn van de gemeenschap.

Voor een beschermd monument geldt de renovatieverplichting niet.

Het is een verplichting en er staan boetes op van 500€ tot 5000€.

In de loop der jaren zal men steeds strenger worden en zal men verplichten om nog een beter label te behalen. Er zijn verschillende tussenstappen voorzien. Er is een verschil tussen residentiele gebouwen en appartementen maar tegen 2050 dient elke woning een label A te halen.

Tussenstappen zijn respectievelijk 2028, 2035/2040, 2040/2045

Bij de renovatie houdt men hier best rekening mee zodat men geen dubbele kosten heeft. Voorzie bvb. alvast genoeg isolatie op het dak of spou want het einddoel is uiteindelijk label A.

Wat indien het goed verhuurd is?

Kan de huurder de renovatiewerken weigeren? Moet de eigenaar niet het rustig huurgenot verzekeren?

Omdat het een wettelijke verplichting is die wordt opgelegd aan de verhuurder worden deze werken gezien als dringende werken of herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot op het einde van de huurovereenkomst. Het nadeel voor de verhuurder zou immers te groot kunnen worden.

De wet voorziet in deze uitzondering en de huurder kan dus deze renovatieverplichting niet weigeren

Wil jij ook Keppek als uw syndicus?

Vraag vrijblijvend een offerte aan! We maken immers graag kennis met u!

Please install Yoast or RankMath to use breadcrumbs.

Administratief beheer.

Mede-eigendom heeft zijn specifieke regels en dit brengt heel wat administratie met zich mee. Denk maar aan de algemene vergaderingen, boekhouding, keuringen, contracten, verzekeringen,...Keppek syndicus beheert dit allemaal volgens de laatste wetgeving.

Algemene Vergadering

Jaarlijks houdt Keppek als syndicus de Algemene Vergadering. De agendapunten aangebracht door de eigenaars worden er behandeld. Het zijn de eigenaars die beslissen wat de syndicus dient uit te voeren, rekening houdend met de huidige wetgeving.

Verzekeringen

Een gebouw dient goed verzekerd te zijn. Brand maar ook storm, waterschade. Niet elke polis is hetzelfde. grondige analyse wordt uitgevoerd qua waarborgen en prijs zodat de eigenaars goed geïnformeerd kunnen beslissen. Ook de verschillende aansprakelijkheden van het gebouw en de aangestelden dienen gedekt te zijn.

Boekhouding

Keppek houdt een transparante dubbele boekhouding. Geen geheimen. Alle betalingen, facturen zijn steeds zichtbaar. U krijgt een duidelijke individuele afrekening. Toch nog vragen? De syndicus verduidelijkt graag. Openheid en transparantie is het moto.

Attesten

De installaties dienen goed onderhouden te worden. De nodige attesten voor liften, elektriciteit, stookolietanks, brandbeveiliging, isolatie, gas,... Uw syndicus zorgt voor al de nodige attesten.